Algemene voorwaarden

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot de Site en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Bobex.com N.V. waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de Square Sainctelette, 12/6 te B-1000 Brussel (hierna “Bobex” of “Bobex.com” ). U kunt de Algemene Voorwaarden lezen en afdrukken alvorens u zich op onze Site inschrijft en toegang krijgt tot onze diensten. De Algemene Voorwaarden zijn permanent op onze website toegankelijk. Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten dient men zich eerst in te schrijven. Tijdens de inschrijvingsprocedure zal men u vragen de kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen door te klikken op de functie “Ik aanvaard de algemene voorwaarden”. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen ervan te aanvaarden. In geval van een Affiliatiecontract, kan het zijn dat Bobex de inschrijving doet voor de Leverancier. Deze laatste zal in het Affiliatiecontract de Algemene Voorwaarden van Bobex aanvaarden. De Algemene Voorwaarden zullen op elk moment op de Bobex Site beschikbaar zijn, of zullen steeds telefonisch opgevraagd kunnen worden.

Lees de volledige algemene voorwaarden op Bobex.be.